webinar register page

Webinar banner
SAMSVAR: På tide å snakke om borgerlønn?
Nedstengingen av Norge i forbindelse med koronaepidemien har vært og er utfordrende for så vel arbeidsgivere som arbeidstakere med permisjoner og oppsigelser.

Parallelt opplever personer med funksjonsnedsettelser, innvandrere og ungdom - grupper som fra før av sliter med å få seg jobb, at situasjonen er blitt enda verre.

Borgerlønn, garantiinntekt eller samfunnslønn – kjært barn har mange navn. Dette er fellesbetegnelser for en ordning som skal sørge for en garantert inntekt til alle borgere i landet. Ideen er gammel men har vist seg å være levedyktig helt fram til i dag.

På seminaret spør vi om tiden nå er inne for å ta diskusjonen om borgerlønn på alvor?

Sep 25, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Halvard Dyb.