webinar register page

På tide å snakke om lekser ... igjen?
Det er nå gått over et år siden skolene stengte og elevene måtte venne seg til en hverdag med digital undervisning.
Samtidig har digitale leksehjelp-tilbud over hele landet opplevd en eksplosiv økning i antall henvendelser.
Tiden er inne for å diskutere hva vi skal gjøre med leksene når pandemien tar slutt.

På programmet står innlederne Anders Bakken og Cecilie Pedersen Dalland og følgende tre faglige kommentatorer:

• Heidi Bergfald fra Digital leksehjelp i Oslo Røde Kors
• Line Oma fraksjonsleder for kultur og utdanning (AP) i Oslo kommune
• Mehmet Kaan Inan er fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget (H) Oslo kommune

May 19, 2021 10:00 AM in Oslo

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register