webinar register page

Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp
Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid tjenestene imellom uten at det blir kluss i vekslinga?

Dette har vært tema for et stort forskningsprosjekt (CrossCare-Old) ledet fra OsloMet, og nå vil forskerne fortelle hva de har funnet.

Flere reformer i helse- og omsorgssektoren de siste årene har ført til at kommunene har fått økt ansvar for å utvikle integrerte helse- og omsorgstjenester i samarbeid med sykehus og brukere.

Samtidig har det over lang tid blitt påpekt av brukere, pårørende, helsepersonell og helseadministratorer at behandling bør koordineres bedre for å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Det er risiko for brudd i overgang mellom ulike tjenester, avdelinger og enheter.

På konferansen ser vi nærmere på hvordan vi kan få til bedre koordinering av tjenestene til det beste for brukerne?

Les mer om prosjektet: https://uni.oslomet.no/crosscareold/


Vel møtt!

Mar 25, 2021 10:00 AM in Oslo

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register